برنج دودی

برنج دودی

موادغذایی دودی مانند برنج دودی جزو آن دسته از خوراکی هایی هستند که شاید امروز مردم از سر تفنن هر از چندگاهی به سراغ آنها می روند اما در گذشته دودی کردن خود روشی برای نگهداری موادغذایی بود. در واقع دود بیش از 2 هزار نوع ماده شیمیایی از جمله الکل و فرمالدیید دارد و باعث ضدعفونی شدن خوراکی ها می شود. به همین دلیل در قدیم محصولات بسیاری را دودی می کردند تا عوامل میکروبی و قارچی درون آنها از بین بروند و زمان ماندگاری آنها بیشتر شود.
Extenze Fast Acting Liquid Gel Caps|effective diet pills|cbd pain relief cream